TWIN STAR FILM

DVD/Bluray authoring

Proces vytvoření DVD video disků, které pak lze přehrát v DVD přehrávači, ale i v PC. Při tomto procesu dochází k vytváření struktury disku DVD videa včetně vytváření a programování DVD menu, titulků, příloh a dalšího obsahu DVD disku.

To samé platí pro filmy a AV díla v HD kvalitě, jejichž cílovým nosičem je Bluray disk.

K této službě pak nabízíme vlastní duplikační stanici, nebo v případě velkých nákladů profesionální lisovnu.